Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij lessen van Zangpraktijk Annemarie Verburg

Inschrijfprocedure
Je kan je opgeven voor zangles via de site www.annemarieverburg.nl of telefonisch via 06 44574048 of 010 5938033.

Er wordt bekeken of er plaats is
De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Kan je geplaatst worden en is het zeker dat de lessen starten, dan wordt de lesovereenkomst door de docent en leerling (of ouder/voogd in geval van een minderjarige leerling) ingevuld en ondertekend. Kunnen er geen leerlingen meer geplaatst worden, dan krijg je bericht dat je op een wachtlijst staat.

Betalingsvoorwaarden
De proefles/kennismakingsles kan apart worden betaald voorafgaande aan de les. Na ondertekening van de lesovereenkomst ben je betaling plichtig. De betaling is steeds per vier lessen. De eerste vier lessen dienen dus voor de start van de lessen betaald te zijn.

Ziek of verhinderd
Ben je zelf ziek of verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door via de app, sms of laat een bericht achter op de voicemail op 06 44574048. Bij afzeggen door de leerling kent Zangpraktijk Annemarie Verburg geen verplichting tot het inhalen of verzetten van de lessen.
Als de leerling tijdig afzegt, 48 uur voor de les, kan in overleg met de docent de les verzet worden mits dit past in de planning van de docent. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het verzetten en maken van een vervangende afspraak.

Als je les uitvalt doordat de docent ziek of verhinderd is, belt zij daar zelf over. De docent zal zoveel mogelijk (in overleg met de leerlingen) de uitgevallen lessen inhalen. Lukt dit niet dan bent u geen lesgeld verschuldigd.

Voorwaarden voor de leerling
• Er geldt te allen tijde een mondelinge en schriftelijke opzegtermijn van vier lessen.

Vakanties/feestdagen
Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. De vakanties/feestdagen van de zangpraktijk komen overeen met die van het basis en middelbaar onderwijs in Maassluis.

Opnames tijdens de zangles
Beeld- en of geluidsmateriaal dat gemaakt is tijdens de zangles voor studiedoeleinden mag niet zonder toestemming van de docent en/of leerling openbaar worden gemaakt.

Opnames van leerlingen
Het is gebruikelijk dat tijdens voorstellingen en/of repetities opnames worden gemaakt door of namens een fotograaf van Zangpraktijk Annemarie Verburg. Die opnames kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Als je aan een openbare voorstelling of repetitie meewerkt, gaat de docent ervan uit dat je daarmee akkoord gaat.